insight

Strona została przeniesiona.

Zapraszamy na:

internetowy panel badawczy Pentagon Online

Panel Internetowy umożliwia realizację on-line badań marketingowych, takich jak: sondaże polityczne, badania satysfakcji, badania świadomosci. Wykorzystywana jest metoda CAWI.

e-insight.pl